Misiunea &
Viziunea noastră

Misiunea noastră

Misiunea noastrǎ este de a ajuta elevii sǎ-şi exploreze potenţialul, sǎ deţinǎ şi sǎ utilizeze informaţii, sǎ-şi dezvolte abilitǎţile necesare succesului în viaţǎ, sǎ-şi însuşeascǎ valorile democraţiei şi sǎ manifeste spirit civic.

Viziunea noastră

Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregatire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală, continuarea studiilor în învăţământul liceal/superior sau realizarea propriei afaceri.
Scopul şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio - economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.
Liceul Teoretic „Marin Preda” urmăreşte să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.Liceul Teoretic „Marin Preda” îşi propune să asigure pregătirea şi educarea elevilor în spiritul muncii, cinstei şi al onestităţii, dezvoltându-le sensibilitatea şi personalitatea prin dobândirea cunoştinţelor de cultură generală, prin însuşirea valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi înţelegerea schimbărilor fundamentale ce au loc în viaţa socială.Şcoala îşi asumă rolul de promotor, catalizator şi facilitator al parteneriatului educaţional.

Contact

Str. Cetatea Turnu 9A, Turnu Magurele

marinpreda@hotmail.com

0247 416501

Pagina de Facebook