Istoric

Liceul Teoretic „Marin Preda” din Turnu Măgurele este un nume de referinţă în învăţământul liceal teleormănean. Avem o istorie bogată şi o imagine foarte bună în comunitate, obţinută prin rezultatele de excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice.  Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi cele valorice.
Liceul a cunoscut în evoluţia sa numeroase transformări: 
•   a fost înfiinţat în 1920 ca Şcoala Normalǎ de Fete „Nicolae Racotǎ”, dupǎ numele senatorului care a ctitorit-o;
•   a fost reorganizat în 1948 ca Şcoala Pedagogicǎ de Fete;
•   în perioada 1958-1965 a avut profil industrial;
•   în 1965 devine liceu pedagogic;
•   în 1983 se transformǎ în liceu industrial cu profil electrotehnic;
•   în 1992 devine liceu teoretic cu clasele I-XII;
•   în 1995 adoptǎ numele scriitorului teleormǎnean Marin Preda.   

La formarea personalitǎţii tinerilor şi-au adus contribuţia de-a lungul anilor o serie de dascǎli de valoare precum: Elena Filipidescu - prof. de limba şi literatura românǎ, Rodica Cegǎneanu- prof, de geografie, Elvira Voiculescu - prof. de limba francezǎ, Ion Scondǎcescu - prof. de limba şi literatura românǎ, Elena Manolescu - prof. de limba şi literatura românǎ, Marin Andrei- prof de muzicǎ, Cristea Ionescu - prof. de desen şi dascǎlul de excepţie, autorul de literaturǎ pentru copii şi de manuale şcolare, Florian Cristescu, Elisabeta Marin – prof. de limba şi literatura română etc.
 
Liceul Teoretic „Marin Preda” este organizat în învăţământ primar, gimnazial şi liceal. În anul şcolar 2021/2022 a funcţionat cu 6 clase ciclul primar, 8 clase ciclul gimnazial şi 15 clase liceal, având un efectiv de 694 elevi (143 învăţământ primar, 174 învăţământ gimnazial şi 377 învăţământ liceal).
Şcoala funcţionează în două schimburi, într-un local dat în folosinţă în 1968. Ea are de o suprafaţa totală de 5300 mp, suprafaţa sălilor de clasă fiind de 750 mp. Şcoala dispune de 19 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică,1 laborator multifuncțional (fizică-chimie), 5 cabinete, o cancelarie, o sală de bibliotecă, o sală de festivităţi, o sală de sport şi un teren de sport. 

Efectivul de elevi a fost instruit şi îndrumat de un corp profesoral competent şi implicat, format din 60 de cadre didactice, dintre care 52 cu gradul didactic I. Compartimentele didactic-auxiliar şi administrativ sunt deservite cu profesionalism de un număr de 13 persoane. 

Dotare:
•   mobilier şcolar  nou 
•   Biblioteca şcolară :  26.600 volume
•   Dotarea cu calculatoare (computere)
•   număr total de calculatoare: 5
•   număr total de laptopuri 58
•   număr de laptopuri utilizate de către elevi: 50
•   număr de laptopuri utilizate numai de către profesori: 5
•   număr de laptopuri și calculatoare utilizate în scop administrativ:  8
•   număr laptopuri și calculatoare conectate la INTERNET : 55
•   Dotarea cu copiatoare (număr de copiatoare):  3

Contact

Str. Cetatea Turnu 9A, Turnu Magurele

marinpreda@hotmail.com

0247 416501

Pagina de Facebook